ABC-kursus

ABC-kursuse tunde korraldatakse Ratsakeskuses A-kursuse läbinud õpilastele. Üldjuhul on see vanuses 8-9 eluaastat.
Kursus on põhimõtteliselt lühiajaline ja treener suunab lapse sealt edasi kas eratundi või grupitundi.

1) Grupitundi suunamine:
Kui treener on andnud soovituse grupitundidega jätkata, siis on lapsevanemal vajalik leppida kokku treeneriga grupitunni aeg. Kui sobivat aega ei leidu, jääb laps ootelehele.
Grupitundidesse on eelistatud on need lapsed, kelle vanemad on eelneval õppeaastal ja ka 2017/2018 õppeaastal sõlminud Lepingu Kooliga a-kursusel osalemisel.

2) Eratundi suunamine:
Treener võib anda ka soovituse eratunde võtta. Selleks peab samuti eraldi kokku leppima treeneriga, sest eratunnid toimuvad grupitundide välisel ajal. Eratundide tulemusel suunab treener lõpuks lapse samuti grupitundi ja seda jällegi kohtade olemasolul. Eelistus samuti Kooliga Lepingu sõlminud õpilastel.

NB! Ka need lapsed, kelle vanemad ei ole varemalt ega ka nüüd sõlminud Lepingut, saavad osaleda kõikides Ratsakooli poolt pakutud tundides, kuid kuna Ratsakeskuse võimalused on siiski piiratud, oleme sunnitud tegema valikuid ja eelistusi.

ABC kursuse toimimine: Tunnid toimuvad teisipäeval, kolmapäeval ja neljapäeval kell 15:00. Need ajad on just sellel põhjusel sellised, et õpilase saaks edasi suunata grupitundi,  mis toimub samal ajal.
Grupis on 2 õpilast. Kui üks õpilastest pääseb edasi gruppi või suunatakse eratundi, siis võetakse kohe järgmine õpilane asemele. Kui mingil põhjusel 1 õpilane ei tule kohale (haige näit.), siis selle võrra on ka tund lühem.

ABC kursuse tasumisest:
Tasumine on üksikute tundide eest ja hind on 20 eurot 1 tund abc-grupis.
1)  Õpilased, kelle vanemad on sõlminud Lepingu 2017/2018 õppeaasta kohta: Iga kuu alguses esitab Kool arve , kuhu on arvestatud 2 tundi abc kursust ehk 40 eurot. Kui õpilane osaleb 3 ja rohkem tundi abc-kursusel kalendrikuus, siis lisatakse need tunnid järgneva kuu arvele.
Kui õpilane suunatakse gruppi, siis kehtib kuukaardi hind vastavalt lapsevanema poolt valitud ja treeneri poolt kinnitatud kuukaardile.
Kui õpilane suunatakse eratundi, siis lisatakse jällegi 2 eratundi kuu alguses esitatud arvele. Ülejäänud eratunnid, kui need toimuvad, lisatakse järgneva kuu arvele.
Arvele lisandub 12 eurot kuus, mis sisaldab kohamaksu.
Lepingu sõlminud lapsevanemad saavad taodelda tulumaksutagastust arvel näidatud ja õigeaegselt tasutud summade kohta järgneva aasta tuludeklaratsiooniga. Vastava info edastab Maksuametile Kool.
2)  Õpilased, kes osalevad abc-kursusel ainult Liitumisavalduse alusel (ilma Lepinguta): tasumine treenerile kassasse sularahas või eelnevalt panka ning vajalik esitada maksekorraldus. Tulumaksutagastus ei kehti ja arvet ei esitata.

Lepingust: ABC-kursusele kehtib sama leping, mis A-kursusel. Kindlasti on vajalik enne Lepingu sõlmimist või eelmise aasta lepingu pikendamist võtta ühendust Kooliga e-mailil kool@veskimetsa.ee
Enamuse eemise aasta a-kursuse lastevanematega on juba ühendust võetud, kuid alati tasub üle küsida.

A-kursuse treener-õpetaja on Jekaterina Rastostsenkov ehk treener Kate. Kate@ratsaspordikool.ee
ABC-kursust koordineerib treener Kristiina Prohhorova, Kristiina@veskimetsa.ee