LIITUMINE

NB! Hetkel uusi õpilasi vastu võtta pole võimalik, kuid võimalus on soovijad lisada ootelehele. Selleks tuleb saata e-mail treenerid@veskimetsa.ee ja kirjeldada lapse eelnevat ratsutamiskogemust (kui see on) ja vanus.


Tallinna Ratsaspordikool tegutseb Veskimetsa Ratsakeskuses juba kümnendat aastat.

Tallinna Ratsaspordikoolis saavad lapsed ratsutamist õppida:

 1. osaledes  ratsutamistundides ja tasumine toimub kas sularahas või ülekandega panka enne tunni toimumist
  või
 2. kirjutades avaldus, allkirjastades leping ja tasumine toimub ainult arve alusel ülekandega panka. Sel juhul kehtib ka tulumaksutagastus tasutud summadelt.

Esimese variandi puhul täidab lapsevanem Ankeedi (leitav Dokumentide lehelt või kohapeal treenerilt), allkirjastab selle füüsiliselt ja tasub kas üksiktundide või 10x kaardi (abonemendi) eest vastavalt Kooli hinnakirjale.

Teise variandi puhul täidetakse Avaldus, allkirjastatakse leping ja laps võetakse Tallinna Ratsaspordikooli õpilaseks.
NB! Last ei võeta ennem Kooli õpilaseks ehk Lepingut ei saadeta ennem, kui tundi andev treener on selleks nõusoleku andnud peale Avalduse esitamist Koolile
Loomulikult kaasnevad teise variandi puhul teatud õigused ja kohustused, mis kajastuvad Kooli ja lapsevanema vahelises Lepingus.
Lepingu üldtingimused on hetkel täiendamisel.


Alustama peaks sellest, et treeneritele tuleks saata e-mail ratsutamissooviga aadressile treenerid@veskimetsa.ee
Kirjas peaks kindlasti lühidalt ennast tutvustama – ratsutamiskogemus, koht, treenerid – kui on eelnev ratsutamiskogemus. Kindlasti nimi, vanus ja sobiv tunniaeg.
Kui olete juba eelnevalt otsustanud mõne treeneri kasuks, siis võib e-maili otse valitud treenerile saata. Treenerite kontaktid leiate lehelt TREENERID. Mobiilile treenerid tunniajal üldjuhul ei vasta, seega tasuks mõne aja pärast uuesti proovida.

Kui õpilane pole varem ratsutanud, siis on vajalik alustada eratundidest, sest grupitunniga saab liituda alles siis, kui õpilane iseseisvalt hobusega hakkama saab. Vastasel korral on see ohtlik nii õpilasele endale, kui ka teistele ratsanikele.
Kui õpilasel on olemas eelnev ratsutamiskogemus, siis otsustab treener küsitluse põhjal, kas eratund kontrolltunnina on vajalik või mitte. Üldjuhul pakutakse ikka esimese tunnina eratundi, sest selle järgi saab treener otsustada, millise tasemega grupiga õpilane liituma peaks.


Ratsutamistundidesse saab vabade kohtade olemasolul registreerida aastaringselt.
Kooliga liitumine lepingu alusel toimub üldjuhul septembris.


Kuidas liituda Kooliga:

 1. Kõigepealt on vajalik tutvuda meie kodulehega ja seal leitavate dokumentidega: Õppekava; õppeained; lektorid; tunniplaan; hinnakiri jne.
 2. Dokumentide rubriigis on Liitumisavalduse link, mis on vaja täita
 3. Seejärel saadetakse Liitumisavalduses näidatud e-mailile Leping. Kui lapsevanem on Lepinguga tutvunud, selle täitnud ja allkirjastanud, saadab lapsevanem Lepingu tagasi e-mailile kool@veskimetsa.ee või paberkandjal treenerile.
 4. Seejärel allkirjastab Kool omalt poolt Lepingu ja avaldab õpilase nime kodulehel rubriigis Õpilased.

Järgnevalt sellest, mida tähendab lepingu alusel osalemine Kooli õppetöös:

 1. allkirjastades lepingu ja tasudes arve alusel õppemaksu, edastab Kool Maksu- ja Tolliametile andmed tasutud õppemaksu kohta, millelt lepingu allkirjastaja saab tulumaksu tagastuse.
 2. allkirjastades lepingu võtab lapsevanem kohustuse tasuda Õppemaksu.
  Õppemaks koosneb koolimaksust ja kuumaksust.
  Koolimaks sisaldab teoreetilist õpet Õppekava alusel. Õppekava leiate Dokumentide lehelt. Õppeainete kohta vaadake infot Kooli kodulehe erinevatest rubriikidest. Koolimaks kuulub igakuiselt tasumisele kogu õppeaasta vältel olenemata sellest, kas laps osaleb ratsutamistundides või mitte. Siiski suvekuudel on võimalik võtta maksepuhkust 2 kuud, kui ollakse linnast eemal näiteks.
  Kuumaks sisaldab ratsutamistunde. Kuumaksu summa saab lapsevanem valida vastavalt õpilase soovile ja oma võimalustele kuukaardi hinnakirjast.
 3. Ainult need õpilased, kelle kohta on kehtiv Leping ja kes osalevad teooriatundides, saavad kandideerida hüppetreeningutesse.
 4. Võistlustel osalemine Ratsakeskuse hobustel on võimalik õpilastel, kellel on leping Kooliga

Ilma lepinguta osalemine Kooli õppetöös:

 1. Tasumine toimub vahetult enne ratsutamistunde sularahas kassasse või peab esitama treenerile panka tasutud summa kohta maksekorralduse väljavõtte kas paberil või saates eelnevalt treenerite e-mailile treenerid@veskimetsa.ee. Tulumaksutagastus ei kehti. Kaardimakse võimalust ei ole.
 2. Võimalik on osta eratunde, grupitunde ja grupitundide 10 korra abonementi.  Hüppetundidesse registreerida ei ole võimalik.
 3. Teooriatundidesse saab registreerida, kui toimub avatud tund. Tasumine hinnakirja alusel kassasse.

Vanused:

 1. orienteeruvalt 6-8 aastastele lastele pakume A-kursust, mille kohta saate lugeda lehelt Kursused – A-kursus. Lisaks ka ponijalutust.
 2. orienteeruvalt alates 9-ndast eluaastast on võimalik liituda ratsutamistundidega kas lepingu alusel või ilma ja olenevalt ratsutamistasemest kas grupitunnis või eratunnis.

Kui tekkis küsimusi, siis saate need saata alloleval tagasiside vormil.

Nimi (nõutav)

Email (nõutav)

Teema (nõutav)

Teade (nõutav)

Uuendatud 20.07.2021

Hiljuti uudised