RATSUTAMISE ALUSED

Ratsutamise alused on loengute sari, mis koosneb erinevatest teemadest ja suunatud on see kõigile õpilastele, kellel on läbitud loengutesari Ratsutamise ABC (eelnevalt nimega Ratsutamise põhialused). Ratsutamistase peaks olema vähemalt galopi algtasemel.
Konspektid on praegu veel mitme alateema peale koos, kuid järgmisest aastast juba eraldi.


Teemad selles sarjas on:

  • Ratsaniku istak
  • Ratsaniku tasakaal
  • Alüürid
  • Sõidurajad
  • Juhtimisvõtted
  • Ratsutamise elemendid
  • Hobuse väljaõppe püramiid
  • Ratsaniku väljaõppe püramiid
  • Kokkuvõttev ja kordav tund

Hiljuti uudised