ÕPILASED

2017/2018 õppeaastal kooliga liitunud õpilaste nimekirja saate näha rippmenüüst või SIIT.

Tallinna Ratsaspordikooli (edaspidi Kooli) õpilaseks võib saada iga laps, kes vastab nendele tingimustele:

  1. On läbinud algõppekursuse kas Veskimetsa Ratsakeskuses, Koolis või mujal
  2. Osaleb ratsutamistundides Veskimetsa Ratsakeskuses või teistes ERL-i poolt tunnustatud ratsakoolides või ratsutamisteenust pakkuvates asutustes
  3. Osaleb teooriatundides vastavalt Kooli tunniplaanile
  4. Kirjutab avalduse Kooliga liitumiseks (lapsevanem või esindaja)
  5. Allkirjastab lepingu ja tasub õppemaksu vastavalt lepingus näidatule
  6. Esindab ERL-i võistlustel Tallinna Ratsaspordikooli (erandid lepitakse eraldi kokku)

Hiljuti uudised