Grooming

Loengul tuleb juttu:

  • Groomingu ajaloost
  • Meeskonnast, kus on väga tähtis koht groomil
  • Hobuste tundmine ja groomi rollid
  • Groomi tööülesanded
  • Varustuse tundmine – miks?
  • Hooldusvahendite ja söödalisandite tundmine
  • Groomi riietus
  • Groomina tööle – kas elukutse või vaheldus? Kuhu?

Hiljuti uudised