Ratsaspordi ajalugu – koolisõit

Lektor Juss Särekanno

Õpieesmärgid: õpilane õpib tundma ratsutamise ja eeskätt koolisõidu tekke- ja arengulugu.

Oskab näha koolisõidu kui tippspordi ja koolisõidu kui hobuse dresseerimise laiemat tausta ning erinevusi. Mõistab ratsastuse olulisust ning tajub, et hobust võib vaadata ka kui atleeti. Teab nimetada tähtsamaid isikuid, kes läbi aegade ratsutamise praktilist ja filosoofilist poolt tugevamalt mõjutanud on ning tunneb hobustega tegelemise valdavaid põhijooni erinevatel ajastutel. Oskab nimetada vähemalt kahte tähtsamat tänapäeval tegutsevat klassikalise ratsutamise kooli ning tunneb pealiskaudselt nende sümboolikat. Õpilane teab, kuidas koolisõit spordialana on arenenud, eeskätt läbi olümpiamängude prisma. Tunneb tähtsamaid sportlasi rahvusvahelisel ja kohalikul tasemel.

Loengu ülesehitus: Tutvume lühidalt ratsasõidu algete ja olemusega, räägime ratsutamist mõjutanud suurmeestest ning peatume pikemalt „klassikalise“ koolisõidu teemal eelkõige Hispaania Ratsakooli näitel. Liigume läbi 20. sajandi ja vaatame, kuidas nägi ratsutamine välja 1912. aastal, mil koolisõit oli esmakordselt olümpiamängude kavas, ja milline see on tippspordis täna. Tutvume tähtsamate sportlastega. Rohkelt pildi- ja videomaterjali.

Hiljuti uudised