Takistussõit

Takistussõidu teema on väga lai ja eeldab paljude eelnevate loengute teemadega tutvumist.
Takistussõidu teooriatundides tutvutakse üldiste põhimõtetega; vaadeldakse hüppehobuse eksterjööri ja hüppetehnikat; takistuste ja parkuuride ehitust; treeneri tähtsust sportlase arengus; ratsaniku istaku ja juhtimisvõtete käsitlust.
Konspekte erinevate takistussõidu loengute kohta leiate Konspektide lehelt.

Hiljuti uudised