28. sept. 2017

Kuidas toimub arvete koostamine ABC kursusele?

28. sept. 2017
 
Autor: Therje

ABC gruppi saavad kandideerida praegu ainult need õpilased, kes on osalenud meie ratsakoolis A-kursusel ja on Lepingu sõlminud või soovivad nüüd sõlmida Lepingu Kooliga.
Lepingu sõlmimisega kaasneb kohustus koolimaksu tasumiseks, mis 2018/2019.õppeaastal on 12 eurot kuus.

Seega 12 eurot lisatakse igale arvele olenemata sellest, milline kuumaks arvele lisandub.
ABC kursusele registreerunud õpilaste arvele lisatakse alati 2 tundi (1 tunni hind on 20 eurot). Kui õpilane osaleb rohkem tunde kuus, siis ülejäänud tunnid lisatakse järgmise kuu arvele.
Näide: 12+40+lisatunnid=52+lisatunnid eelnevast kuust

Kui õpilane pääseb juba grupitundi ja osaleb näiteks 1 x nädalas grupitunnis, siis tuleb arve selline:
12+84=96 eurot.

Hiljuti uudised