VÕISTLEMINE

Takistussõidu määrustik 2016. (ajutiselt siin, kuni Ratsaliidu kodulehele ilmub uus)
Tunnihobustel võistlemine – loe lehe lõpust!

Võistlustel osalemise kohta saate lugeda Ratsaliidu kodulehelt  www.ratsaliit.ee
Ratsaliidu võistluskalendri leiate lehelt www.ratsanet.ee
Väiksematel ehk kalenderplaani välistel võistlustel kehtivad samad reeglid, mis kalenderplaani võistlustel, aga litsentsitasusid ei ole.
Lisandunud on võistlustele registreerimisel treeneri lisamine võistlejale. Seda peab kindlasti tegema, sest see näitab treeneri tööd ja ka austust oma treeneri vastu. Kuna treenereid saab lisada mitu, siis viisakas oleks ka oma eelnevaid treenereid lisada…

Tallinna Ratsaspordikooli õpilased osalevad usinalt võistlustel. Loomulikult on ka head tulemused kiirelt tulnud.
Eesti Ratsaspordi Liit kehtestas alates 2012. aastast järgusüsteemi, mille kohta saate täpsemalt lugeda Ratsaliidu kodulehelt.
Ka Kooli õpilaste hulgas on juba mitmeid järgusportlasi.

Tunnihobustel võistlemine:
1) õpilase soov ja treeneri ettepanek, et õpilane soovib osaleda võistlusel
2) Ratsakeskuse vanemtreener otsustab hobuse
3) võistlusele registreerib ennast õpilane ise portaalis www.ratsanet.ee:
a) registreerimisel on vajalik tasuda hobuse ja ratsaniku litsents. Hobuse litsentsi tasub ratsanik. Kui samal hobusel võistleb ka teine ratsanik, siis jagatakse hobuse litsentisi tasu teise ratsanikuga omavahelisel kokkuleppel, kuid ülekande saab teha üks ratsanik (see, kes esimesena ennast regitreerib 🙂 )
b) ratsaniku litsentsi tasub iga võistleja ise registreerimisel.
4) tunnihobusega võistlemisel tuleb tasuda hobuse rent. Hinnakirjast on näha, et hobuse rent võrdub 1 ratsutamistunni hinnaga. Kooliõpilastele lisatakse see summa võistlluskuule järgneva kalendrikuu arvele. Hobuserenti ei ole võimalik arvestada eelnevalt mitteosaletud tunni tasuga ega ka tuleviku tunni tasuga. Hobuserent on eraldi tasutav summa. Väljaspool ratsakeskust toimuval võistlusel on hobuserent 25 eurot olenemata võistlusest. NB! hobuserenti peavad tasuma mõlemad õpilased, kui samal hobusel võistleb kaks ratsanikku. Kui võistlus kestab 2 ja rohkem päevi, siis hobuserent on arvestatud kogu võistluse peale, mitte päevade peale.
5)  stardimaks tasutakse võistluspäeval enne oma võistlusala algust võistluse sekretariaati.

Hiljuti uudised