30. aug. 2019

Tähelepanu, õpilased!!!

30. aug. 2019
Autor: Therje

Tähelepanu suvepuhkustelt tagasi tulijad!
Palun võtke kiirelt ühendust oma treeneriga, kes seda veel teinud pole, sest treenerid ei saa ka ratsutamise tunniplaani koostada enne, kui nad ei tea, kas õpilane üldse tuleb tagasi ratsutama või mitte. Sellel aastal on grupitundide kohad väga piiratud!

Hüppetreeningutes osalemiseks palume eraldi kokku leppida, sest nii mõnedki õpilased, kes eelnevalt osalesid hüppetreeningutel, kahjuks sellel aastal enam sinna ei pääse. Anname võimaluse nendele, kes ootavad juba ammu järjekorras hüppetreeningule.

Hiljuti uudised