ABC – kursus

ABC-kursuse tunde korraldatakse ainult A-kursuse läbinud õpilastele jätkukursusena treeneri soovitusel.
ABC-kursusega liitumisel on vajalik lapsevanemal täita Kooliga liitumise AVALDUS ja sõlmida leping, kuna kursus on lühiajaline ja treener suunab lapse sealt edasi grupitundi. Peale Avalduse täitmist saadetakse lapsevanemale meilile Leping ja Isikuandmete töötlemise nõusolek, mis mõlemad tuleb täita ja tagastada digiallkirjastatult.
Peale ABC-kursuse läbimist suunatakse õpilane grupitundi. Juhul, kui pakutud grupitunni kellaaeg ei ole sobiv, jääb laps ootelehele ja saab eelisjärjekorras koha grupis, mille kellaaeg on sobiv lapsele.
Kõik enne septembrikuud sõlmitud lepingud kehtivad kuni 30.septembrini olenemata sellest, millal leping sõlmiti.
Lepingu pikendamise kohta saadab Kool lepingule lisa, mis samuti allkirjastatakse ja tagastatakse Koolile juhul, kui lapsevanem soovib lepingut pikendada.
Kool võib mitte pakkuda lepingu pikendamist, kui eelneval õppeaastal on olnud 2 ja rohkem kordi arvete tasumisega hilinemisi. Sel juhul saab õpilane jätkata grupitundides osalemist ainult vabade kohtade olemasolul ja üldhinnakirja ning tingimuste alusel.

ABC kursuse toimimine:

 1. Tunnis on korraga 2 last ja kasutusel 1 kordehobune 2 õpilase kohta.
 2. ABC-kursuse ühe kuu hind on 111.84 eurot, millele lisandub koolimaks
 3. Kui üks õpilastest pääseb edasi gruppi, siis võetakse kohe järgmine õpilane asemele.
 4. Kui mingil põhjusel 1 õpilane ei tule kohale (haige näit.), siis teine õpilane saab oma tunni ikka.
 5. Puudumine tuleb treenerile ette teatada vähemalt 48 tundi lingil: https://forms.gle/PPrVu9i7eRqYEPaJ6
  Vastasel juhul läheb kirja toimunud ja osaletud tund
 6. Etteteatamine peab toimuma vähemalt 48 tundi enne oma tunni algust ja tagasiarvestus järgmisesse kalendrikuusse tehakse 40% ulatuses puudutud tundide hinnast. Etteteatamata puudutud tund loetakse toimunuks.
 7. Osalemata tunde järgi ei tehta ja rahas ei tagastata.
 8. Lapse haigestumise korral ei kehti 48 tunnine etteteatamine, kuid treenerit tuleb teavitada esimesel võimalusel. Sel juhul tehakse tagasiarvestust järgmisesse kuusse arstitõendi esitamisel 50% ulatuses puudutud tundidest.
 9. Igakuisele arvele lisandub koolimaks 20.30 eurot kuus kogu lepingu kehtivuse aja olenemata sellest, kas õpilane osales ratsutamistundides või mitte (välja arvatud suvine maksepuhkus)
 10. Tähtajaks tasumata arve korral ei saa treener õpilast tundi lubada!
 11. Kui õpilane suunatakse gruppi, siis kehtib kuukaardi hind vastavalt lapsevanema poolt valitud ja treeneri poolt kinnitatud kuukaardile.
 12. Kõik tasemete üleminekud toimuvad lapsevanemaga kooskõlastatult.
 13. Lapsevanematel on võimalus taotleda tulumaksutagastust arvel näidatud ja õigeaegselt tasutud summade kohta järgneva aasta tuludeklaratsiooniga. Vastava info edastab Maksuametile Kool.

ABC gruppide vanemtreener on Jana Vassiljeva, Jana@ratsaspordikool.ee, mob.56 80 07 52, treeneri abi on Nicole Vinnikova (taotleb EOK treenerikutset).

Hiljuti uudised