LIITUMINE

NB! Hetkel uusi õpilasi vastu võtta pole võimalik, kuid võimalus on soovijad lisada ootelehele. Selleks tuleb täita allolev küsimustik:

REGISTREERIMINE OOTELEHELE

A – kursusega liitumise tingimused leiate Kursuste menüüst.


Alustama peaks sellest, et treeneritele tuleks saata e-mail ratsutamissooviga aadressile treenerid@veskimetsa.ee ja täita ära ülalolev registreerimine ootelehele.
Kui olete juba eelnevalt otsustanud mõne treeneri kasuks, siis võib e-maili otse valitud treenerile saata. Treenerite kontaktid leiate lehelt TREENERID. Mobiilile treenerid tunniajal üldjuhul ei vasta, seega tasuks mõne aja pärast uuesti proovida.

Kui õpilane pole varem ratsutanud, siis on vajalik alustada eratundidest, sest grupitunniga saab liituda alles siis, kui õpilane iseseisvalt hobusega hakkama saab. Vastasel korral on see ohtlik nii õpilasele endale, kui ka teistele ratsanikele.
Kui õpilasel on olemas eelnev ratsutamiskogemus, siis otsustab treener küsitluse põhjal, kas eratund kontrolltunnina on vajalik või mitte. Üldjuhul pakutakse ikka esimese tunnina eratundi, sest selle järgi saab treener otsustada, millise taseme grupiga õpilane liituma peaks.

Tallinna Ratsaspordikoolis saavad lapsed ratsutamist õppida:

 1. osaledes  ratsutamistundides ja tasumine toimub kas sularahas, pangakaardiga või ülekandega panka enne tunni toimumist
  või
 2. sõlmides lepingu ratsaspordikooliga. Tasumine toimub esitatud arve alusel ülekandega panka. Sel juhul kehtib ka tulumaksutagastuse võimalus tasutud summadelt.

Esimese variandi puhul täidab lapsevanem Ankeedi (leitav Dokumentide lehelt või kohapeal treenerilt), allkirjastab selle ja tasub üksiktundide eest vastavalt Kooli hinnakirjale.

Teise variandi puhul täidetakse avaldus peale seda, kui laps on saanud koha grupis, allkirjastatakse leping ja laps võetakse Tallinna Ratsaspordikooli õpilaseks.
NB! Last ei võeta ennem Kooli õpilaseks ehk Lepingut ei saadeta ennem, kui tundi andev treener on selleks nõusoleku andnud peale Avalduse esitamist Koolile
Loomulikult kaasnevad teise variandi puhul teatud õigused ja kohustused, mis kajastuvad Kooli ja lapsevanema vahelises Lepingus.


Ratsutamistundidesse võetakse vabade kohtade olemasolul õpilasi vastu aastaringselt.
Kooliga liitumine lepingu alusel toimub üldjuhul septembris ja õppetöö algab oktoobris


Kuidas liituda Kooliga:

 1. Kooliga saavad liituda eelkõige need õpilased, kellel on koht grupitunnis.
 2. Kõigepealt on vajalik tutvuda meie kodulehega ja seal leitavate dokumentidega, s.h. hinnakirjaga!
 3. Kui treener on andnud oma soovituse, siis võib täita Liitumisavalduse, mis on leitav allpool või Dokumentide lehel
 4. Seejärel saadetakse Liitumisavalduses näidatud e-mailile Leping. Kui lapsevanem on Lepinguga tutvunud, selle täitnud ja allkirjastanud, saadab lapsevanem Lepingu tagasi e-mailile kool@veskimetsa.ee või paberkandjal treenerile.
 5. Kool allkirjastab omalt poolt Lepingu ja avaldab õpilase nime kodulehel rubriigis Õpilased. NB! Kooliga liitumise avaldust on mõtet kirjutada alles siis, kui treener on selleks soovituse andnud.

AVALDUS RATSASPORDIKOOLIGA LIITUMISEKS

Järgnevalt lühidalt sellest, mida tähendab lepingu alusel osalemine Kooli õppetöös:

 1. allkirjastades lepingu ja tasudes arve alusel õppemaksu, edastab Kool Maksu- ja Tolliametile andmed tasutud õppemaksu kohta, millelt lepingu allkirjastaja saab tulumaksu tagastuse.
 2. allkirjastades lepingu võtab lapsevanem kohustuse tasuda õigeaegselt Õppemaksu.
  Õppemaks koosneb koolimaksust ja kuumaksust.
  Koolimaks sisaldab teoreetilist õpet Õppekava alusel, mis on leitav Dokumentide lehelt. Õppeainete kohta vaadake infot Kooli kodulehe erinevatest rubriikidest.
  Koolimaks kuulub igakuiselt tasumisele kogu õppeaasta vältel olenemata sellest, kas laps osaleb ratsutamistundides või mitte. Siiski suvekuudel on võimalik võtta maksepuhkust 2 kuud, kui ollakse linnast eemal näiteks.
  Kuumaks sisaldab ratsutamistunde. Kuumaksu summa saab lapsevanem valida vastavalt õpilase soovile ja oma võimalustele kuukaardi hinnakirjast.
 3. Ainult need õpilased, kelle kohta on kehtiv Leping ja kes osalevad teooriatundides, saavad kandideerida hüppetreeningutesse.
 4. Võistlustel osalemine Ratsakeskuse hobustel on võimalik õpilastel, kellel on leping Kooliga
 5. Õpilase puudumine ratsutamistundidest arvestatakse toimunud tunniks ja puudutud tundidele tagasiarvestust ei tehta, kui sellest teatatakse vähem, kui 48 tundi ette enne tunni algust.
  Rohkem, kui 48 tunnise etteteatamise korral on võimalik teha tagasiarvestus 40% ulatuses puudutud tundide võrra kuumaksust. Etteteatamine toimub internetis ja link, kus fikseeritakse teate saatmise täpne aeg, on leitav Ratsaspordikooli kodulehel rubriigis Õpilastele.
  Õpilase haiguse tõttu puudutud tundide kohta on võimalik esitada arstitõend ja tagasiarvestus tehakse järgmisesse kalendrikuusse 60% ulatuses puudutud tundide võrra kuumaksust. Arstitõendi esitamise puhul ei kehti 48 tunnine etteteatamise vajadus, kuid treenerit tuleb teavitada esimesel võimalusel ja vähemalt enne tunni algust. Arstitõendi saab lapsevanem ise võtta Digilugu.ee lehelt (eelnevalt on soovitav kindlasti kontrollida, kas lapse haigus kanti sisse Digilugu.ee portaali). Haiguslugu e. isiklikke andmeid kindlasti esitada pole vaja.


Ilma lepinguta osalemine Kooli õppetöös:

 1. Tasumine toimub vahetult enne ratsutamistunde sularahas kassasse, pangakaardiga või peab esitama treenerile panka tasutud summa kohta maksekorralduse väljavõtte kas paberil või saates eelnevalt treenerite e-mailile treenerid@veskimetsa.ee. Tulumaksutagastus ei kehti.
 2. Võimalik on osta eratunde ja eelneval kokkuleppel treeneritega grupitunde.  Hüppetundidesse registreerida ei ole võimalik.
 3. Teooriatundidesse saab registreerida, kui toimub avatud tund. Tasumine hinnakirja alusel kassasse sularahas.

Vanused:

 1. orienteeruvalt 6-8 aastastele lastele pakume A-kursust, mille kohta saate lugeda lehelt Kursused – A-kursus. Lisaks ka ponijalutust.
 2. orienteeruvalt alates 9-ndast eluaastast on võimalik liituda ratsutamistundidega kas lepingu alusel või ilma ja olenevalt ratsutamistasemest kas grupitunnis või eratunnis.

Kui tekkis küsimusi, siis saate need saata alloleval tagasiside vormil.

Nimi (nõutav)

Email (nõutav)

Teema (nõutav)

Teade (nõutav)

Uuendatud 12.09.2023

Hiljuti uudised