A – kursus

Kursus on suunatud väikelastele orienteeruvalt vanuses 6-8 aastastele , kes teevad esimest tutvust poniga.
Kursus toimub 1 x nädalas ja grupis on üldjuhul kuni 4 last.
A-kursuse tunnid toimuvad üldjuhul aastaringselt, kuid lapsevanem võib peatada kursusel osalemise kuni kolmeks (3) kuuks õppeaasta vältel, et säiliks koht grupis.
Tundide toimumise aja kohta või info saamiseks palume pöörduda treener Jana poole: Jana@ratsaspordikool.ee
KURSUSE TEGEVUSKAVA
Õppemaks on 122 eurot kalendrikuus ja tasumine toimub arve alusel kalendrikuu põhiselt ettemaksuna.
A-kursusel osalemiseks lepingut ei sõlmita. Lapsevanem/õpilase esindaja täidab A-kursusega liitumise avalduse, kui on saanud treenerilt koha A-kursuse grupis.
Seejärel saadetakse Avaldus tagasi lapsevanemale meilile, kes digiallkirjastab selle ning tagastab Koolile.
A-kursuse grupid on kalendrikuu põhised ja treener võib kuu lõpus teavitada lapsevanemat, kui järgneval kuul ei ole lapsel võimalik A-kursusel osaleda. Üldjuhul võib põhjuseks olla meie poni tervis, kuid ka muu põhjus.
Kehtib tulumaksutagastuse võimalus.

AVALDUS A – kursusega liitumiseks

https://forms.gle/PPrVu9i7eRqYEPaJ6 – link tunnis mitteosalemisest teatamiseks

Osalemise tingimused:

 1. Kõigepealt tuleb treeneriga kokku leppida tunni aeg ehk laps saab grupis koha.
  Võimalik on eelneval kokkuleppel treeneriga tulla vaatama tundi, et tekiks ettekujutus grupi tegevusest. Vaatlemine tähendab, et laps saab jälgida kõiki tegevusi, mis tunnis toimuvad, et hiljem otsustada, kas soovib liituda grupiga või mitte.
  Vaatlemine on tasuline: 15 eurot 1 kord ja tasumine sularahas treenerile.
 2. Kui treeneriga on kokkulepe olemas täidab lapsevanem internetis Avalduse vormi, mis asub Dokumentide lehel või siin ülal.
 3. Kursus on kalendrikuu põhine ehk arvestus käib kuu 1.päevast viimase päevani. Tunnid toimuvad 1 kord nädalas.
 4. Hind ehk õppemaks on 122 eurot kalendrikuus
 5. Tasumine arve alusel kalendrikuu esimeses pooles ettemaksuna pangaülekandega arvel näidatud kontole tähtajaks.
 6. Puudumine tuleb treenerile ette teatada vähemalt 48 tundi lingil: https://forms.gle/PPrVu9i7eRqYEPaJ6
  Vastasel juhul läheb kirja toimunud ja osaletud tund
 7. Etteteatamine peab toimuma vähemalt 48 tundi enne oma tunni algust ja tagasiarvestus järgmisesse kalendrikuusse tehakse 40% ulatuses puudutud tundide hinnast. Etteteatamata puudutud tund loetakse toimunuks.
 8. Osalemata tunde järgi ei tehta ja rahas ei tagastata.
 9. Lapse haigestumise korral ei kehti 48 tunnine etteteatamine, kuid treenerit tuleb teavitada esimesel võimalusel. Sel juhul tehakse tagasiarvestust järgmisesse kuusse arstitõendi esitamisel 50% ulatuses puudutud tundidest.
 10. Tähtajaks tasumata arve korral ei saa treener last tundi lubada!
 11. Tulumaksutagastuse info edastab Maksuametile kool nende lastevanemate kohta, kes on Avalduses näidanud enda ja oma lapse isikukoodi (IK lisamine avalduses ei ole kohustuslik)

A-kursuse treener on Jana Vassiljeva, Jana@ratsaspordikool.ee, mob.56 80 07 52, tundide toimumise ajal treener mobiilile ei vasta.

Hiljuti uudised