A, ABC-kursus

A-kursuse tunnid toimuvad üldjuhul ajavahemikul oktoober kuni mai.
Kursus on suunatud väikelastele vanuses 6-8 aastastele orienteeruvalt, kes teevad esimest tutvust poniga.
Kursus toimub 1 x nädalas ja grupis on üldjuhul kuni 4 last.
KURSUSE TEGEVUSKAVA
Õppemaks on alates 85 eurot kalendrikuus ja tasumine toimub arve alusel kalendrikuu põhiselt ettemaksuna
A-kursusel saab osaleda kas ainult avalduse alusel või avalduse ja lepingu alusel.

Osalemise tingimused:

 1. Eelnevalt tuleb treeneriga kokku leppida tunni aeg ehk laps saab grupis koha. Võimalik on eelneval kokkuleppel tulla vaatama tundi, et tekiks ettekujutus grupi tegevusest.
 2. Lapsevanem täidab internetis Avalduse vormi, mis asub Dokumentide lehel või kliki SIIN
 3. Kursus on kalendrikuu põhine ehk arvestus käib kuu 1.päevast viimase päevani.
 4. Hind ehk õppemaks on 85 eurot kalendrikuus
 5. Tasumine arve alusel kalendrikuu esimeses pooles ettemaksuna pangaülekandega arvel näidatud tähtajaks.
 6. Osalemata üksikuid tunde tunde järgi ei tehta ja rahas ei tagastata ega  tagasiarvestust järgmisesse kuusse ei tehta.
 7. Etteteatatud puudumise korral toimub tagasiarvestus järgmises kuus kas poole või terve kalendrikuu ulatuses, kuid eelnevalt on vajalik kokkulepe treenerile.
 8. Etteteatamata puudutud tund loetakse toimunuks.
 9. Tulumaksutagastust on võimalik taotleda ainult nendel lapsevanematel, kes on sõlminud lepingu Kooliga. Vastav valik on Avalduse vormil.
 10. ABC kursusele üleminek on võimalik ainult A-kursuselt välja kasvanud Ratsakooli lepingulistele õpilastele.
 11. Ilma lepinguta õpilaste edasiliikumine järgmisele tasemele võib toimuda eratundidena (eraldi kokkulepe treeneriga) ja vastava taseme saavutamise korral võimalik liituda grupitreeninguga kohtade olemasolul grupis

Lepingu alusel osalemise lisatingimused:

 1. Lapsevanem täidab internetis Avalduse, kus märgib valiku´´soovib sõlmida lepingu´´ ja e-mailile saadetakse leping, mis tuleb allkirjastatult tagastada Koolile.
 2. Hind ehk õppemaks on 85 eurot kuus, mis koosneb kuumaksust ja koolimaksust.
  Kuumaks on 72 eurot ja sisaldab erinevaid tegevusi kursuse tegevuskavast ning vahendeid. Kuumaksu võib asendada või lisada teisi ratsutamisvõimaluste tasusid (ABC tunnid, hobujalutus, eratunnid)
  Koolimaks on 13 eurot ja tasutakse kogu Lepingu kehtivuse olenemata sellest, kas õpilane osaleb kursusel või mitte. Ajavahemikul 1.juuni kuni 30 september õppemaksu arvet ei esitata juhul, kui A-kursuse tunde ei toimu. Samal ajavahemikul võib esitada ka avalduse õppepuhkuseks 4 kalendrikuu kohta juhul, kui A-kursuse tunnid suvel toimuvad. Sel juhul samuti arvet ei esitata.
 3. Tasumine arve alusel kalendrikuu esimeses pooles ettemaksuna pangaülekandega arvel näidatud tähtajaks.
 4. Tasutud summade kohta esitab Kool maksuametile info ja lapsevanem saab taotleda tulumaksutagastust.
 5. Osalemata üksikuid tunde tunde järgi ei tehta ja rahas ei tagastata ega  tagasiarvestust järgmisesse kuusse ei tehta. Võimalik eraldi kokku leppida asendustund treeneriga, kui treener selleks võimaluse leiab
 6. Etteteatamata puudutud tund loetakse toimunuks.
 7. Kui laps puudub põhjusega 2 nädalat või rohkem, siis on võimalik tasaarvestus järgmises kalendrikuus avalduse alusel.
 8. A-kursuselt võimalik edasi liikuda ABC- kursusele ja sealt edasi grupitundidesse. Alati on võimalik võtta eratunde eelneval kokkuleppel treeneriga ja kõigi arvel näidatud summade kohta kehtib tulumaksutagastuse võimalus.

A-kursuse treener on Jana Vassiljeva, Jana@ratsaspordikool.ee, mob.5o 41 409, tundide toimumise ajad lepitakse kokku treeneriga.

Info ja registreerimine e-mailile kool@veskimetsa.ee või otse treenerile

Hiljuti uudised