A, ABC-kursus

A-kursuse tunnid toimuvad üldjuhul ajavahemikul oktoober kuni mai. 2020.aastal toimuvad tunnid ka suvekuudel.
Kursus on suunatud väikelastele vanuses 6-8 aastastele orienteeruvalt, kes teevad esimest tutvust poniga.
Kursus toimub 1 x nädalas ja grupis on üldjuhul kuni 4 last, kuid seoses 2+2 reegliga võtame gruppi 3 last.
KURSUSE TEGEVUSKAVA
Õppemaks on alates 80 eurot kalendrikuus ja tasumine toimub arve alusel kalendrikuu põhiselt ettemaksuna
A-kursusel saab osaleda kas ainult avalduse alusel või avalduse ja lepingu alusel.

Avalduse alusel osalemise tingimused:

 1. Lapsevanem täidab internetis Avalduse vormi, mis asub Dokumentide lehel või kliki SIIN
 2. Avalduses valib valiku ´´ei soovi sõlmida lepingut´´(Alatest oktoobrist seda valikut ei ole)
 3. Kursus on kalendrikuu põhine ehk arvestus käib kuu 1.päevast viimase päevani.
 4. Hind ehk õppemaks on 80 eurot kalendrikuus
 5. Tasumine arve alusel kalendrikuu esimeses pooles ettemaksuna pangaülekandega arvel näidatud tähtajaks.
 6. Osalemata üksikuid tunde tunde järgi ei tehta ja rahas ei tagastata ega  tagasiarvestust järgmisesse kuusse ei tehta.
 7. Etteteatatud puudumise korral toimb tagasiarvestus järgmises kuus kas poole või terve kalendrikuu ulatuses, kuid eelnevalt on vajalik esitada avaldus vabas vormis treenerile.
 8. Etteteatamata puudutud tund loetakse toimunuks.
 9. Tulumaksutagastuse võimalus puudub
 10. ABC kursusele üleminek ei ole võimalik, kuna ABC kursus on grupieelne ülemineku lühikursus A-kursuselt välja kasvanud Ratsakooli lepingulistele õpilastele.
 11. Edasiliikumine järgmisele tasemele võib toimuda eratundidena (eraldi kokkulepe treeneriga) ja vastava taseme saavutamise korral võimalik liituda grupitreeninguga kohtade olemasolul.

Avalduse ja Lepingu alusel osalemise tingimused:

 1. Lapsevanem täidab internetis Avalduse vormi, mis asub Dokumentide lehel või kliki SIIN
 2. Avalduses valib valiku ´´soovib sõlmida lepingu´´ ja e-mailile saadetakse leping, mis tuleb allkirjastatult tagastada Koolile.
 3. Kursus on kalendrikuu põhine, ehk arvestus käib kuu 1.päevast viimase päevani.
 4. Hind ehk õppemaks on 80 eurot kuus
 5. Õppemaks koosneb kuumaksust ja koolimaksust.
  Kuumaks on 68 eurot ja sisaldab tegevusi ja vahendeid. Kuumaksu võib asendada või lisada teisi ratsutamisvõimaluste tasusid (ABC tunnid, hobujalutus, eratunnid)
  Koolimaks on 12 eurot ja tasutakse kogu Lepingu kehtivuse olenemata sellest, kas õpilane osaleb kursusel või mitte. Ajavahemikul 1.juuni kuni 30 september õppemaksu arvet ei esitata juhul, kui A-kursuse tunde ei toimu. Samal ajavahemikul võib esitada ka avalduse õppepuhkuseks 4 kalendrikuu kohta juhul, kui A-kursuse tunnid suvel toimuvad
 6. Tasumine arve alusel kalendrikuu esimeses pooles ettemaksuna pangaülekandega arvel näidatud tähtajaks.
 7. Tasutud summade kohta esitab Kool maksuametile info ja lapsevanem saab taodelda tulumaksutagastust.
 8. Osalemata üksikuid tunde tunde järgi ei tehta ja rahas ei tagastata ega  tagasiarvestust järgmisesse kuusse ei tehta. Võimalik eraldi kokkuleppida asendustund treeneriga, kui treener selleks võimaluse leiab
 9. Etteteatamata puudutud tund loetakse toimunuks.
 10. Kui laps puudub põhjusega 2 nädalat või rohkem, siis on võimalik tasaarvestus järgmises kalendrikuus avalduse alusel.
 11. A-kursuselt võimalik edasi liikuda ABC- kursusele ja sealt edasi grupitundidesse. Alati võimalik võtta eratunde eelneval kokkuleppel treeneriga ja kõigi arvel näidatud summade kohta kehtib tulumaksutagastuse võimalus.

A-kursuse treener on Inga Legenkova, e-mail: Inga.le@hotmail.com
Info ja registreerimine e-mailile kool@veskimetsa.ee või otse treenerile

Hiljuti uudised