TESTID

Nagu tavakoolides, nii on ka meie koolis Õppekava kohaselt vaja kontrollida õppeainete omandamist õpilaste poolt.
Selleks on internetipõhine kodutöö, kus tuleb vastata lektorite poolt koostatud testide küsimustele. Kui mingil põhjusel ei ole võimalik internetis testi lahendada, siis palun pöörduge treener Kristiina poole ja saate testi paberil.
Testide küsimustele saate enamus vastused lektorite poolt koostatud konspektidest, kuid osade küsimuste vastused tuleb siiski leongutel meelde jätta. Konspektid leiate Õppeainete alammenüüst. Tulemuste arvestamise info leiate tabeli lõpust.

TESTID

Allolevast tabelist leiate testid. Kui veerus Avatud/suletud ja märge Avatud, siis kliki sellel ja test avaneb.
Grupp nr.1 on I õppeaasta nooremad õpilased ja nendele on testid veidi lihtsamad.
Grupp nr.2 on I õppeaasta vanem grupp.
Kui test on suunatud grupile nr.1 või 2, siis eeldab see seda, et õpilastel, kes osalevad õppetöös 3 ja enam aastat, on see test varemalt lahendatud. Kui ei ole, siis nüüd on veel võimalus 🙂
Jrk.ÕppeaineAvatud/suletudGrupp, kellele test on suunatud.
1.Ohutus hobustega tegelemisel, I õppeaasta ehk gr.nr.1AvatudGrupp nr.1
2.Ohutus hobustega tegelemiselAvatudGrupp nr.2
3.Ratsavarustus gr.nr.1 ehk I õppeaasta noremadAvatudGrupp nr.1
4.RatsavarustusAvatudGrupp nr.2
5.Veterinaaria test I õppeaasta noorematele ehk gr.nr.1AvatudGrupp nr.1
6.Veterinaaria AvatudGrupp nr.2
7.Hobuse treenimine ratsanikutaAvatudGrupp nr.3 ja 4
8.VoltižeerimineAvatudGrupp nr.1 ja 2
9.RakendisportAvatudGrupp nr.3 ja 4
10.IstakAvatudGrupp nr.1 ja 2
11.Takistussõidu määrustik 2017/2018AvatudGrupp nr 3,4 ja erahobustel
12.Hobuse kabjahooldus ja rautamineAvatudGrupp 2 ja erahobustel
13.AllüüridAvatudGrupid 3 ja 4
14.Ratsastamise elemendidAvatudGrupid 3 ja 4
15.Ratsaspordialade tutvustusAvatudGrupid 1 ja 2
16.SõidurajadAvatudGrupid 1 ja 2
17.KolmevõistlusAvatudGrupid 3 ja 4
17GroomingAvatudGrupid 3 ja 4, erahobustel
TULEMAS

Kooli lõputunnistuse saamise üheks eelduseks on 85% Testide lahendamine. Test loetakse lahendatuks vastavalt allolevatele põhimõtetele.
Lõputunnistuse saamise eelduseks on ratsutamisoskus vähemalt õppe-treeningastme või kõrgemal tasemel.

Kui õpilane ei ole osalenud mõnes loengus, siis pole testi sooritamine ka kohustuslik, sest sama loeng kordub vähemalt ülejärgmine aasta.

Tulemuste arvestamise põhimõtted:

  1. Igat vastust hinnatakse 2 punktiga. Kui mõni vastus on pooleldi õige, siis saab 1 punkti.
  2. Maksimum punktide summa on alati 100%.
  3. Test loetakse lahendatuks siis, kui õpilasel on testis vähemalt 85% õigeid vastuseid.

Testide lahendamist kontrollib Koolis treener Kristiina!

PALUN ÄRGE PÜÜDKE LAEHANDADA TESTE, MIS LOENGUTES TE POLE OSALENUD! NEED LOENGUD TULEVAD KINDLASTI UUESTI.