08. dets. 2023

Uus hinnakiri

08. dets. 2023
Autor: Therje

Kahjuks peame ka meie muutma oma hinnakirja alates 1.jaanuar 2024.a.
Hinnad tõusevad uue käibemaksumäära võrra.

Alus: Käibemaksuseaduse muutmise seadus, vastu võetud 19.06.2023.

https://www.riigiteataja.ee/akt/101072023002

Hiljuti uudised