15. jaan. 2021

Väljavõte piirangute infost:

15. jaan. 2021
Autor: Therje

15. jaanuar 2021 – 17:55

Harjumaa ja Ida-Virumaa: huviharidus ja -tegevus, täienduskoolitus ja -õpe

Huviharidus ja -tegevus, noorsootöö, sport, täienduskoolitus ja -õpe Harjumaal ja Ida-Virumaal alates 18. jaanuarist:

  • Siseruumides on lubatud individuaaltegevus koos juhendaja või treeneriga.
  • Tagada tuleb, et ruumide täituvus ei oleks rohkem kui 25%.
  • Siseruumides läbiviidavate tegevuse puhul tuleb kanda maski ja järgida muid ettevaatusabinõusid. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.
  • Välitingimustes on endiselt lubatud tegevus kuni 10-liikmelistele rühmadele ja juhendajale.
  • Nii sees kui väljas peab olema tagatud, et ei puututa kokku teiste osalejatega/rühmadega ning desinfitseerimisnõuete täitmine.

Piirangud huvitegevusele ja -haridusele, täienduskoolitusele ja -õppele vaadatakse üle kahe nädala pärast.

Rohkem infot lehelt Kriis.ee


13. jaan. 2021

Uue aasta esimene loeng

13. jaan. 2021
Autor: Therje

Sellel reedel, 15.jaanuaril algusega kell 18:00, on Zoomis loeng gruppidele nr.3 ja 4.
Teemaks on Hobuste tõud I osa. Teine osa sellest loengust on plaanis 29.jaanuaril.
Peale II osa on vaja lahendada ka test!


12. jaan. 2021

Info treeningute toimumise kohta:

12. jaan. 2021
Autor: Therje

Tulenevalt Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2020 korraldusest nr 282 (muudetud 08. jaanuar 2021 korraldusega nr 6) „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud liikumisvabaduse ning avalike koosolekute pidamise ja avalike ürituste korraldamise piirangud“ on sporditreeningud sise- ja välistingimustes reguleeritud järgmiselt:
Alates 28. detsembrist 2020 kuni 17. jaanuarini 2021 Ida-Virumaal ja Harjumaal:
1) ei ole siseruumides sportimine ja treenimine lubatud;
2) välitingimustes on lubatud individuaalne (2+2) sportimine ja treenimine. Samuti on lubatud treenimine rühmas, mille suurus on kuni 10 inimest + juhendaja ning tagatud peab olema, et kokku ei puututa teiste rühmadega;
3) isikud ei või viibida ja liikuda siseruumides avalikuks kasutamiseks mõeldud spordiklubides ja muudes spordiobjektides. See ei rakendu spordivarustuse müügi- ja rendipunktidele (käsitletakse vastavalt korralduse punktile nr 9) ning spordiobjektidel asuvatele toitlustusettevõtetele toidu kaasa müümiseks (käsitletakse vastavalt korralduse punktile nr 209 – 4).


06. jaan. 2021

Uuel aastal uue hooga!

06. jaan. 2021
Autor: Therje

Jätkame teooriatundidega ja järgmine teooriatund toimub 15.jaanuaril.
Tunni teema selgub lähipäevil, kuid kahjuks peame ikka jätkama ainult zoomi vahendusel.
Infot leiate Loengute tabelist.


17. dets. 2020

Reedene loeng

17. dets. 2020
Autor: Therje

Sellel reedel, 18.detsembril on selle aasta viimane teooriatund teemal ´´Ratsaspordialad´´ gruppidele 1 ja 2
Tund toimub ainult Zoomis ja klassi tulla ei saa.
Algusaeg on kell 18:00

Gruppidele 3 ja 4 on videoloeng, mille link avatakse on-line loengute lehel 22.detsembril ning suletakse 27.detsembri õhtul.
Õpilastel on aega 6 päeva loengut vaadata niipalju kordi, kui soovi on, kuid loengu salvestamine ja kopeerimine ei ole lubatud.
29.detsembril avatakse test ja selle lahendamisel on abiks konspekt.


14. dets. 2020

Korraldus

14. dets. 2020
Autor: Therje

Alates 14.detsembrist on grupitunnid peatatud vastavalt Vabariigi Valitsuse, Terviseameti ning Spordi- ja Noorsooameti korraldustele.


11. dets. 2020

COVID-19 info

11. dets. 2020
Autor: Therje

Hetkeseisuga on plaanis sulgeda riietusruumi nr.14 uks esmaspäeval, s.o.14.detsembril ja lapsed, kes treenivad tunnihobustel, Ratsakeskuses riietusruume kasutada ei saa. Võimalus on tulla kodunt trenniriietes. Kapis olevaid trenniriideid saab kätte igal päeval informeerides sellest treenerit. Seega oma riideid eraldi kapist võtma ei ole vaja tulla. Trenniriideid rohkem kappi ei panda vaid võtekase koju kaasa, et järgmine kord tulla juba trenniriietes.
Treeningule tullakse 30.min enne oma treeningut ja lahkutakse koheselt, kui hobune on boksi pandud või üle antud.
Ratsakeskuses võib viibida ainult oma treeningu ajal.

Treeningute toimumise või mittetoimumise info ilmub koheselt, kui see Ratsaliitu ja meile jõuab.


09. dets. 2020

Olukorrast tallis

09. dets. 2020
Autor: Therje

Tänase, s.o. 9.detsembri seisuga on olukord selline, et arvatavasti peame katkestama al.14.detsembrist laste grupitunnid vastavalt valitsuse otsusele.
Täpsemad juhised alaliitudele, s.h. ratsaliidule on tulemas ning avaldame need koheselt ka siin lehel, kui need meieni jõuavad.

Seniks kannatust ja jälgige meie kodulehte!

Infoks, et teooriatunnid on juba osaliselt ´´kolinud´´ internetti ja jätkuvad seal tavapäraselt edasi, kuid nüüd siis ainult internetis ja klassiruumi ennem olukorra muutumist ei koguneta!


25. nov. 2020

27.nov. teooriatunni info!

25. nov. 2020
Autor: Therje

Reedel, 27.novembril on 2 teooriatundi.
Esimene algab kell 17:00 ja on suunatud I õppeaasta noorematele ehk grupile nr.1
Loeng on ainult Zoomis!

Kell 18:10 ootame klassi neid takistussõidu tundides ja võistlusel osalevaid õpilasi, kellel on muidu ka seoses 28.nov.toimuva võistlusega   vaja tulla reedel Veskimetsa. Teistel palume kindlasti koju jääda. Arutame TS testis valesti vastatud küsimusi.
Orienteeruvalt kell 18:30 algab Zoomis testi küsimuste arutamine nendega, kes talli muidu tulema ei pea.  Seekord palume osaleda koos videoga.
Nimekirja, keda kindlasti ootame loengusse (kas klassis või Zoomis) leiate reede lõunaks SIIT 
Palun arvestage, et võistlustel ja takistussõidu tundides saavad siiski osaleda need õpilased, kes lahendavad TS määrustiku testi ja detsembris ka TS põhialuste testi peale seda loengut!
Nendel, kelle testi tulemus on vähemalt 32 punkti (85%) osalema ei pea.


23. nov. 2020

Määrustiku test!

23. nov. 2020
Autor: Therje

Takistussõidu määrustiku test on avatud! Kõik, kes osalevad võistlustel, peavad testi lahendama. Ka need, kes juba varemalt on selle lahendanud, sest küsimusi on osaliselt muudetud.
Arvestatakse ainult esimesed kaks korda lahendatud testist parimat tulemust. (pole mõtet lahendada testi 3 ja enam kordi!)
Kui peale 2 korda lahendatud testi tulemus on ikka alla nõutud taseme (85%), siis tuleb suuliselt test vastata ja arutame koos neid küsimusi, sest eesmärk on siiski määrustik selgeks saada, mitte % taga ajada.
Head lahendamist!
Hiljuti uudised