Ohutus hobustega tegeledes – tutvustus

Lektoriks on Juss Särekanno.

 Loengu pealkiri: „Ohutus hobustega tegeledes“

Õpieesmärgid: õpilane õpib tundma hobuse põhilisi käitumismustreid ning oskab nende põhjal hobust paremini mõista. Saab teada põhilised ohutusreeglid, mis aitavad ennetada õnnetusjuhtumeid nii tallis kui hobuse seljas.

Loeng annab ülevaate enamlevinud turvavarustusest, mida õpilane peaks treeningutel kasutama.

Õpilane peaks olema pärast loengut võimeline olukordi analüüsima ning tundma ära potentsiaalselt ohtlikud olukorrad ja oskama neid vältida.

Loengusari valmistab õpilast ette ERL Rohelise Kaardi eksamiks.

Lae alla RK õppematerjalid!

Loengu ülesehitus: loeng püüab grupeerida erinevad ohutuse aspektid. Alustame hobuse psühholoogia tundmaõppimisest, vaatleme ratsanikule olulisi iseloomuomadusi. Edasi räägime ohutusest tallis hobust puhastades, saduldades, talutades.

Tutvume enamlevinud turvavarustusega – kiiver, turvavest, korrektne riietus.

Räägime sellest, kuidas hobuse seljas ohutult hakkama saada, ka siis, kui väljakul on teisi ratsanikke.

Võtame õpitud materjali kokku ning püüame välja kujundada üldise suhtumise – kui tundub ohtlik, ära parem tee ja küsi abi!

Sealjuures on oluline teha õpilasele selgeks, et kui ohtusid tunda ja märgata, on ratsutamine siiski suurepärane harrastus!

Kuna tegu on lastega, püüab loeng anda lihtsaid ja piltlikuid näiteid ning suuniseid.

Loeng püüab vältida pelgalt käskluste andmist ilma põhjendusteta. Iga juhis seletatakse lahti ning sageli kaasatakse õpilasi seletusprotsessi.


 

Hiljuti uudised