Hobuse ajalugu

Lektor Teele Metstak

Hobuse ajalugu ehk evolutsioon.

Hobuse evolutsioon.

  • Evolutsiooni mõiste. Darwini evolutsiooniteooria. Hobuse kuulumine kabjaliste seltsi, hobuslaste sugukonda ja hobuse (Equus) perekonda.

  • Hobuse arenguetapid eohippusest Equus Caballuseks- tänapäeva hobuseks. Arenguetappide iseloomujooned ja eripärad (kasv, elupaik, varvaste areng kabjaks, arenemine rohusööjaks).

  • Neli hobuserühma, mis on arenenud Equus Caballusest. Metshobune. Prževalski hobune. Tarpan. Tundrahobune.

  • Ponitüüp 1 ja 2. Hobusetüüp 3 ja 4. Kirjeldus ja eripärad.

Hobune ajaloos.

  • Esimene märk hobusest inimese hulgas.  Hobuse kodustamine. Hobuse roll- toiduallikas, veoloom.

  • Ratsutamine. Xenophon- ratsutamiskunsti alusepanija Ateenas. Esimene teadaolev teos hobuse treenimisest. Kikkuli seitsme kuuline treeningplaan.

  • Hobuse funktsioonid erinevates tsivilisatsioonides- Pärsia impeerium, Vana-Kreekas, idamaades, antiikmütoloogias, rüütlite ajastul.

  • Hobune põllumajanduses. Hobuse tähtsus tööstuses, transpordis, riigiteenistuses.

 Konspekti leiad rippmenüüst.

Hiljuti uudised