Hobuse tõeline olemus

Lektor Külli Tedre.

Millest tuleb juttu:

1. hobuse loomulikud instinkid, käitumismaneerid, vajadused
2. hobuse meeled – nägemine, kuulmine, kompimine, tasakaal, haistmine,maitsmine
3. kari
3.1. hierarhia, suhted
3.2. märad
3.3. varsad. (sh. võõrutamine)
3.4. täkud ja täkukarjad
3.5. sõprus, sügamine, mäng
4. omavaheline suhtlemine ja emotsioonid (uudishimu, ähvardus,alistumine, hoiatamine, hirm jne):
4.1. hobuse häälitsused
4.2. kehakeel, miimika
4.3. rituaalid, kaklus
5. söömis- ja joomistavad
6. puhkamis- ja magamistavad
7. soo mõju käitumisele
8. kas inimene on hobusele inimene? elamine inimese juures.
9. kuidas hobune õpib?
10. mittesoovitavad kombed ja nn “halvad hobused”. Karistamine?

Konspekti leiad rippmenüüst.

Hiljuti uudised