Hobuse tõeline olemus

Lektor Külli Tedre.

Millest tuleb juttu:

1. hobuse loomulikud instinkid, käitumismaneerid, vajadused
2. hobuse meeled – nägemine, kuulmine, kompimine, tasakaal, haistmine,maitsmine
3. kari
3.1. hierarhia, suhted
3.2. märad
3.3. varsad. (sh. võõrutamine)
3.4. täkud ja täkukarjad
3.5. sõprus, sügamine, mäng
4. omavaheline suhtlemine ja emotsioonid (uudishimu, ähvardus,alistumine, hoiatamine, hirm jne):
4.1. hobuse häälitsused
4.2. kehakeel, miimika
4.3. rituaalid, kaklus
5. söömis- ja joomistavad
6. puhkamis- ja magamistavad
7. soo mõju käitumisele
8. kas inimene on hobusele inimene? elamine inimese juures.
9. kuidas hobune õpib?
10. mittesoovitavad kombed ja nn “halvad hobused”. Karistamine?

Konspekti leiad rippmenüüst.