Hobuse ja ratsaniku varustus

Lektor Juss Särekanno

Varustus ja abivahendid – tutvustus

Õpieesmärgid: õpilane õpib tundma erinevat hobuvarustust.

Oskab nimetada erinevat hobuvarustust, tunneb kitsamalt ka konkreetse varustuse erinevaid osi ning oskab neid nimetada. Saab teada põhireeglid varustuse kasutamiseks ja hobuse selga õigesti paigutamiseks. Õpib tundma erineva varustuse kasutamise eesmärke ning mõistab vähemalt kaudselt nende toimimise mehhanismi.

Õpilases võiks tekkida arusaamine, et hobuvarustus aitab meil õigel kasutamisel hobust juhendada ja juhtida, kuid ebaõigel kasutamisel on need vahendid, millega võib hobusele valu ja hirmu põhjustada. Õpilane peaks omandama suhtumise, et ratsanikuna on tema kohustus ennast pidevalt täiendada ja oma oskusi lihvida, et muuta ratsutamine hobusele võimalikult meeldivaks tegevuseks.

Loengu ülesehitus: loeng grupeerib varustuse nelja osasse: valjad ja suulised, sadulad, jalakaitsmed ja pinded, abivahendid. Ükshaaval vaadatakse läbi varustuse nimetused ja tööpõhimõtted. Õpitakse aru saama, millal ja milleks mingisugust varustust kasutada tuleks.

Kasutatakse rohkelt pildimaterjali.

Sadulapassimine.

Konspekti leiad rippmenüüst!

Õpieesmärgid: õpilane õpib tundma sadulapassimise põhireegleid, oskab näha halvastiistuva sadula tunnuseid nii hobuse konditsioonis kui käitumises ning mõistab hästiistuva sadula olulisust. Tunneb hobuse füsioloogiat ja liikumismehhanismi piisavalt, et sooritada üldist vaatlust sadula sobivuse osas konkreetsele hobusele.

Loengu ülesehitus: Loeng tugineb kümnele lühikesele õppevideole, mis samm-sammult räägivad lahti sadulapassimise üheksa põhireeglit ning tutvustavad halvastiistuva sadula peamisi sümptomeid hobuse konditsioonis ja käitumises. Videote vahepeal selgitatakse tähtsamaid punkte ning toimub arutelu.

Hiljuti uudised