DOKUMENDID

TALLINNA RATSASPORDIKOOLI RATSUTAMISE ÕPPEKAVA
Sisekorra eeskirjad ja ratsanike meelespea
Sisekorra eeskirjad – Ratsakeskuse üldeeskirjad
Liitumisavaldus internetis täitmiseks – avatakse augusti teises pooles
Leping saadetakse peale Liitumisavalduse esitamist.
Avaldus A-kursusega liitumiseks – avatakse augusti teises pooles
Õpilase ankeet – vajalik täita KÕIGI õpilaste vanematel ja anda treenerile!(A-kursuse õpilased ei pea täitma)
Lepingu üldtingimused – NB! see ei ole leping, vaid Leping saadetakse e-mailile peale Liitumisvalduse saatmist
Õppemaksust soodustuste taotlemise ja võimaldamise tingimused – alates veebruarist on avalduste esitamise tähtaeg 28 kuupäev kalendrikuus (punkt 1)
Tasemete kirjeldused
Hobujalutuse_eeskiri_2015