ÕPPEAINED

Kogu õppeainete tutvustuse leiate Dokumentide lehelt  Õppekavast.
Mobiilist vaadates peaksite ekraani ümber lülitama  arvuti ekraanile.

Eraldi on nüüd Konspektide menüü. Sinna lisatakse konspekte vastavalt loengute toimumisele. Samad konspektid on ka Õppeainete kõrvalmenüüs, kuid mobiilivaates pole see alati nähtav.

2016/2017 kavas olnud õppeainete nimekirja leiate Loengute lehelt.


2015/2016 õppeaasta õppeainete ehk ainekava nimekiri.

 1. Ohutus hobustega tegelemisel nooremale grupile
 2. Ohutus hobustega tegelemisel
 3. Hobuse ajalugu nooremale grupile
 4. Hobuse ajalugu
 5. Ratsaspordialade tutvustus nooremale grupile
 6. Ratsaspordialad: Rakendisport
 7. Ratsaspordialad: Kolmevõistlus
 8. Ratsaspordialad: Takistussõit ja ajalugu
 9. Ratsaspordialad: Koolisõit ja ajalugu
 10. Ratsaspordialad: Voltižeerimine
 11. Hobuse värkimine ja rautus
 12. Grooming
 13. Vabatahtlikuna ratsaspordivõistlustel töötamine
 14. Hobuse ja ratsaniku varustus nooremale grupile
 15. Hobuse varustus
 16. Hobuse tõeline olemus nooremale grupile
 17. Hobuse tõeline olemus
 18. Oma hobune – Kas? Millal? Kuidas? Miks?
 19. Ratsutamise põhialused nooremale grupile
 20. Ratsutamise põhialused: Sõidurajad
 21. Ratsutamise põhialused: Allüürid
 22. Ratsutamise põhialused: Juhtimisvõtted
 23. Võistlus, võistlemine nooremale grupile
 24. Võistlus, võistlemine
 25. Määrustikud
 26. Sportlik liikumine
 27. Võimlemine nooremale grupile
 28. Ratsutajate kehaline treening

Lisandub…


Õppeained ehk Ainekava õppeperioodil 2014/2015

I Õppeaasta õppeained:

 1. Óhutus hobustega tegelemisel – lektor Juss Särekanno
 2. Veterinaaria I aasta – lektor Triin Tohver
 3. Hobuse tõeline olemus – lektor Külli Tedre
 4. Ratsaspordialade tutvustus – lektor  Therje Prohorova
 5. Võistlemine, võistlus – lektor Therje Prohorova
 6. Hobuse varustus – lektor Juss Särekanno
 7. Ratsutamise põhitõed (istak, allüürid, juhtimisvõtted, sõidurajad) – lektor Therje Prohorova

II Õppeaasta õppeained:

 1. Ohutustehnika – lektor Therje Prohorova
 2. Hobuse treenimine ratsanikuta – lektor Juss Särekanno
 3. Veterinaaria II aasta – lektor Triin Tohver
 4. Hobuste tõud – lektor Külli Tedre
 5. Hobuse iseloom ja psühholoogia – lektor Külli Tedre
 6. Koolisõidu alused – lektor Therje Prohorova

III Õppeaasta õppeained:

 1. Ohutustehnika – lektor Therje Prohorova
 2. Veterinaaria III aasta – lektor Triin Tohver
 3. Spordipsühholoogia – lektor Teele Metstak
 4. Määrustikud, tak.sõidu alused – lektor Therje Prohorova
 5. Takistussõidu alused – lektor Therje Prohorova
 6. Kestvusratsutamise tutvustus – lektor Katrin Liiv
 7. Ratsaniku väljaõppe püramiid – lektor Therje Prohorova
 8. Hobuse väljaõppe püramiid – lektor Therje Prohorova

IV Õppeaasta õppeained:

 1. Ohutustehnika – lektor Therje Prohorova
 2. Veterinaaria IV aasta ja praktika – lektor Triin Tohver
 3. Kuulsad ratsanikud – lektor Külli Tedre
 4. Määrustik, tak.sõidu alused – lektor Therje Prohorova
 5. Takistussõidu alused – lektor Therje Prohorova
 6. Kestvusratsutamine – lektor Katrin Liiv
 7. Ratsaniku väljaõppe püramiid – lektor Therje Prohorova
 8. Hobuse väljaõppe püramiid – lektor Therje Prohorova

Paremal menüüst leiate Õppekavas olevate õppeainete tutvustused.

Paremal allpool menüüs on õppeainete kohta konspektid, mis on parooliga kaitstud.